Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Ambassadeurs VarkensNET

Het team van VarkensNET is uitgebreid met vier enthousiaste ambassadeurs. Deze praktiserende varkenshouders uit de drie LTO regio’s nemen een bijzondere plek in binnen VarkensNET. De ambassadeurs:

  • zijn aanspreekpunt voor collega-varkenshouders in de regio. Heeft u vragen over kennisontwikkeling en ondernemerschap in relatie tot VarkensNET of heeft u nieuwe ideeën voor activiteiten? Neem dan contact op met de ambassadeur in uw regio.
  • fungeren als klankbordgroep voor de NETmentoren van VarkensNET.
  • krijgen een rol bij het opzetten van nieuwe activiteiten en netwerken.
  • zorgen voor regionale verankering en herkenbaarheid.

De ambassadeurs vormen dus een mooie brug tussen de praktijk en de NETmentoren van VarkensNET. Op die manier kan VarkensNET haar programmaring zo dicht mogelijk bij vragen uit de praktijk aansluiten.
 
Neem contact met ze op want de ambassadeurs zijn er voor u! Ze stellen zich hieronder aan u voor.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZLTO-REGIO
 
Bea Bosch
E. beaentoonbosch@hetnet.nl
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LLTB-REGIO
 
Hub Timmermans
Woonplaats: Montfort, Limburg
Varkensbedrijf: Bedrijf met 3500 vleesvarkens (zeugen in afbouw) en akkerbouw
“Ik ben ambassadeur van VarkensNET geworden om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de sector en collega-varkenshouders te ontmoeten. Voor hen wil ik aanspreekpunt zijn en ik wil geïnteresseerde varkenshouders met elkaar in contact brengen.”
T. 06-30414524
E. hubtimmermans@hotmail.com
 
Mark Tijssen
T. 06-28942967
E. mtijssen@lltb.nl
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LTO NOORD-REGIO
 
Dirk Dekker
Woonplaats: Nijkerk, Gelderland
Varkensbedrijf: Gesloten bedrijf inclusief rotatiekruising en bedrijfs-KI
“Ik wil met een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige varkenshouderij. Als ambassadeur ben ik aanspreekpunt voor collega-varkenshouders en wil ik hen verder helpen.”
T. 06 50 25 21 57
E. dirk-dekker@online.nl