Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Team VarkensNET

NETmentoren
Het team van VarkensNET bestaat uit zes NETmentoren. Zij zijn ieder vanuit hun eigen organisatie werkzaam in de varkenshouderij en zetten hun kennis en expertise in bij VarkensNET. De NETmentoren vervullen onder andere de volgende taken:

  • Ondersteuning bij het opzetten en begeleiding van nieuwe netwerken
  • Zoeken van de beste deskundigen bij vraag of thema
  • Organiseren en uitvoeren Wroeten/Onderweg/Truffels zoeken met VarkensNET

De NETmentoren stellen zich hier aan u voor. Zij horen graag waar u mee bezig bent en welke vragen u heeft over uw bedrijfsontwikkeling.
 
Ambassadeurs
Naast de NETmentoren zijn er zes ambassadeurs actief binnen VarkensNET. Deze praktiserende varkenshouders uit de drie LTO regio’s nemen een bijzondere plek in binnen VarkensNET. De ambassadeurs:

  • zijn aanspreekpunt voor collega-varkenshouders in de regio. Heeft u vragen over kennisontwikkeling en ondernemerschap in relatie tot VarkensNET of heeft u nieuwe ideeën voor activiteiten? Neem dan contact op met de ambassadeur in uw regio.
  • fungeren als klankbordgroep voor de NETmentoren van VarkensNET.
  • krijgen een rol bij het opzetten van nieuwe activiteiten en netwerken.
  • zorgen voor regionale verankering en herkenbaarheid.

De ambassadeurs vormen dus een mooie brug tussen de praktijk en de NETmentoren van VarkensNET. Op die manier kan VarkensNET haar programmaring zo dicht mogelijk bij vragen uit de praktijk aansluiten. De ambassadeurs stellen zich hier aan u voor.