Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Truffels zoeken met VarkensNET

“Samen met collega’s op intensieve wijze aan de slag met ontwikkeling van kennis en innovaties” 
 

In Truffels zoeken met VarkensNET vergaren varkenshouders samen met collega’s bestaande kennis rond een specifiek thema en wisselen ervaringen uit. Op basis van hun vragen kan de groep deskundigen uitnodigen en inzetten om de gewenste informatie te krijgen en kennis verder te ontwikkelen. Truffels zoeken met VarkensNET kent een persoonlijke en open sfeer, waarin de ondernemers zelf de route bepalen. Het kan gaan om één intensieve sessie tot meerdere bijeenkomsten gedurende een bepaalde periode.

Wat is het doel?
Het doel van Truffels zoeken met VarkensNET is om ideeën en kennis uit de praktijk naar een hoger plan te trekken. Varkenshouders werken gezamenlijk aan handvatten om hun ondernemerschap en het bedrijf te verbeteren. Daarbij wordt het innovatief vermogen van de varkenshouder gestimuleerd, met als uitgangspunt dit uit te rollen naar de gehele sector.

Voorbeeld
Voorbeelden van Truffels zoeken met VarkensNET uit een recent verleden:

Pro Dromi Kraamhokken
Een aantal ondernemers, dat op relatief korte termijn kraamhokken gaat inrichten, heeft samen met stalinrichters en onderzoekers (van Wageningen UR en VIC Sterksel) de bestaande plannen behandeld en scherper gesteld.

Cockpit voor management in de vleesvarkenshouderij
Ontwikkelen van een cockpitprogramma, als tool om in de vleesvarkensfase tijdens de ronde te kunnen bijsturen op basis van een actueel resultaat.

Meer informatie
Voor het actuele aanbod van “Truffels zoeken met VarkensNET” kunt u onze website www.varkensnet.nl bezoeken.

Wat is uw idee?
Heeft u zelf een goed idee voor het zoeken van truffels, dan horen wij dat graag! Neem hiervoor contact op met NETmentor Linda Janssen-Verriet (E linda.verriet@varkensnet.nl, T 088-888 66 77).