Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Wroeten met VarkensNET

“Actief wroeten in een thema met collega’s en andere deskundigen”

Wroeten met VarkensNET is een interactieve leersessie(s) rondom een bepaald thema voor varkenshouders en/of vertegenwoordigers van de periferie. De te behalen doelstelling(en) bepalen de werkvorm en het aantal gewenste bijeenkomsten en deelnemers. Het thema wordt belicht vanuit verschillende invalshoeken en door diverse deskundigen. Zowel de sprekers als de deelnemers leveren een actieve bijdrage en er is volop ruimte voor discussie.

Wat is het doel?
Wroeten met VarkensNET is gericht op het ontsluiten en verspreiden van (nieuwe) kennis binnen de sector. De volgende hoofddoelen zijn daarbij te onderscheiden:
• inhoudelijke kennisoverdracht;
• visiebepaling (ondersteuning hierbij);
• het maken van keuzes in bedrijfsvoering en -uitrusting;
• het oplossen van ondernemersvraagstukken.

Voorbeelden
Voorbeelden van Wroeten met VarkensNET uit recent verleden:

Sturen op fosfaatbenutting
Op verzoek van Nevedi en LTO Nederland organiseerde VarkensNET twee actieve sessies om varkenshouders te ondersteunen in het oppakken en verbeteren van de P-benutting op het eigen bedrijf (met een vervolg in vier netwerken).

Ondernemen met ballen
Een terugkerende leeractiviteit waarin varkenshouders handvatten kregen aangereikt voor het overstappen van borgen naar beren. Ook voor erfbezoekers organiseerde VarkensNET een speciale sessie.

Kraamstalmanagement en bigvitaliteit
Twee leerbijeenkomsten waarin varkenshouders hun management onder de loep namen om zo te kunnen sturen op vitalere biggen (i.s.m. ForFarmers en Gezondheidsdienst voor Dieren).

Meer informatie
Voor het actuele aanbod van Wroeten met VarkensNET kunt u onze website www.varkensnet.nl bezoeken.

Wat is uw idee?
Heeft u zelf een goed idee voor een activiteit, dan horen wij dat graag! Neem hiervoor contact op met NETmentor Linda Janssen-Verriet (E linda.verriet@varkensnet.nl, T 088 888 66 77).