Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Extra Kennissessie Werken aan hygiene in Voorthuizen

afbeelding van Linda Janssen-Verriet

We weten allemaal dat een goede hygiene belangrijk is. Maar waarom? En wat levert het op? Soms zie je weinig direct effect in de stal en is het effect lastig meetbaar. Het effect volgt op langere termijn: groei, minder uitval, meer rendement!
Het thema lijkt uitgekauwd, maar er is nog veel op te halen! De Kennissessie start met een nulmeting aan de hand van de huiswerkopdracht. Hoe staat we er voor? Waar zijn we tevreden over? Wat kan beter? Reinigen, desinfecteren en een optimaal management als preventie voor het binnenhalen van kiemen en verspreiden van ziektes vormen de rode draad. Antibiotica en enten zijn dus per definitie de tweede en derde stap!
Arjan Werkmink (MS Schippers) spreekt over de praktische hygiene in de stal. Martijn Steenaert (Boehringer Ingelheim) behandelt de aspecten van management, overlegbeleid, dierstromen en quarantaine in relatie tot hygiene. In de workshop Risicofactoren op het bedrijf worden casussen van deelnemers besproken. De groep tekent een bedrijf, de dierstromen en looplijnen, en benoemt gezamenlijk de risicofactoren. In groepjes help je elkaar aan oplossingsrichtingen op het eigen bedrijf. In de workshop Praktische toepassingen wordt aan de hand van stellingen en stemkastjes gediscussieerd over hygienemaatregelen en het effect er van. Deelnemers krijgen direct handvatten mee voor verbetering op het eigen bedrijf!
 
Aanmelden
Aanmelden kan tot een week voor aanvang van de bijeenkomst. Deelname kost € 50 per persoon. Na de bijeenkomst krijgt u de factuur toegestuurd. Aanmelden kan via www.varkens.nl/kenniskalender.
 
Meer informatie
Als bijlage bij dit bericht vindt u de uitnodiging met het volledige programma op 24 april in Voorthuizen. Aanvullende informatie kunt u krijgen bij de begeleider van deze Kennissessie, Linda Janssen: linda@ljvconsultancy.nl .