Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Kennissessie technische kengetallen - Bigvitaliteit

afbeelding van Alfons vd Belt

Bigvitaliteit nader bekeken
Sommige technische kengetallen van het bedrijf kunnen zeugenhouders wel dromen, zoals het aantal gespeende biggen per zeug per jaar. Maar iets als bigvitaliteit is lastiger te vatten. Toch zijn vitale biggen cruciaal voor het behalen van het beste rendement.
 
 
Henk van Kuyk, sectorhoofd varkens bij De Heus, zal als eerste uitleg geven over de relatie tussen vitale biggen enerzijds en de opbrengstprijs anderzijds. Daarna gaan we meer de diepte in met de formule: 33 – 28 – 0,4, waarbij het getal 33 staat voor het aantal biggen per zeug per jaar. Kees Janssen, adviseur varkenshouderij bij Agra-Matic, legt uit hoe die ‘formule’ verder werkt en vooral wat die kan betekenen voor uw toekomstige bedrijfsstrategie.
De derde deskundige is Herman Vermeer, onderzoeker varkens bij Wageningen Livestock Research. Vermeer spreekt over huisvesting en verzorging van biggen, met als doelstelling vitaliteit en kwaliteit.
Daarna zal Wim van Vulpen, zeugenhouder in Bunnik vertellen welke stappen hij gezet heeft in zijn bedrijf om meer vitale biggen af te leveren. Nu is u duidelijker waarover die minimaal twee foto’s van de huiswerkopdracht moeten gaan en waartoe ze dienen: Tijdens de Workshop kijken we naar de situatie bij de deelnemers thuis!  Kom dus naar deze Kennissessie onder leiding van Alfons van den Belt als u het verbeteren van bigvitaliteit én rendement belangrijk vindt.
 
Het programma vindt u in de uitnodiging als bijlage bij dit bericht.

Aanmelden
Aanmelden kan tot een week vóór aanvang van de desbetreffende bijeenkomst via het aanmeldformulier op www.varkens.nl/kenniskalender. Er zijn nog 2 bijeenkomsten voor varkenshouders, bedrijfsleiders en/of medewerkers. Kies de bijeenkomst die bij u past: 

  • maandag 24 april 2017: medewerkers, varkenshouders en bedrijfsleiders; 16.00-21.00 uur; Molenvenweg 2, Saasveld
  • dinsdagdag 25 april 2017: varkenshouders en bedrijfsleiders; 16.00-21.00 uur; Langendonksedijk 5, Oirschot

Kosten
Deelname kost € 50,- per persoon. Na de bijeenkomst krijgt u de factuur toegestuurd.
Werkt u samen met één van onze opleidingspartners, dan is er een kortingsaanbod.

Meer informatie
Aanvullende informatie kunt u verkrijgen bij de begeleiding, Alfons van den Belt: alfons@vdbelt.eu