Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

VarkensNET volop in beweging, net als de sector

Afgelopen jaar was voor mij het jaar van trots en buikpijn. Buikpijn vanwege lage prijzen die vrijwel iedereen raken, sommigen zo heftig dat er ingrijpende beslissingen worden genomen. In 2016 is dat nog niet voorbij. Met een steen in mijn maag  denk ik aan wat nog kan gaan gebeuren…

Nieuwsbrief Kennismaker Varkenshouderij december 2015

De Kennismaker is een afstudeeropdracht van HAS Hogeschool in samenwerking met VIC Sterksel en heeft als doel een goede samenwerking te creëren tussen het onderwijs, het onderzoek, het bedrijfsleven, de primaire ondernemers en de maatschappij binnen de varkenshouderij.

In de december-nieuwsbrief van De Kennismaker komen de volgende onderwerpen aan bod:

Volle bak, bij biestmanagement voor studenten

Op 25 november organiseerde VarkensNET samen met Groen Kennisnet en het CIV Agri&Food een Wroeten met sessie over biestmanagement voor studenten varkenshouderij uit het mbo en hbo. De dag werd gehouden bij Groenhorst in Barneveld.

afbeelding van Alfons vd Belt

Kennissessie Biggenopfok

VOL - Inschrijven is niet meer mogelijk

Hoe produceer ik goede kwaliteitsbiggen die goede vleesvarkens worden? Voldoet mijn bedrijf wat betreft randvoorwaarden? Welke voerstrategie heb ik daarvoor nodig? En welke vaccinaties? Tijdens de Kennissessie Biggenopfok die VarkensNET, KPV en Varkens.nl gezamenlijk organiseren op 7 december bij MSD in Boxmeer komt dit allemaal ter sprake.

Dekmanagement, eerste bijeenkomst nieuwe samenwerking

Varkens.nl, stichting KPV en VarkensNET hebben op 2 november de eerste gezamenlijke kennissessie georganiseerd, het onderwerp was dekmanagement. De bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door bijdrages van Fransen Gerrits en Topigs Norsvin.Er kwamen ruim 40 deelnemers naar de bijeenkomst die na afloop unaniem enthousiast waren. Iedereen gaf aan tevreden naar huis te  gaan.
 
Ga naar varkens.nl  voor extra toelichting op deze bijeenkomst.
 

afbeelding van Alfons vd Belt

Veel belangstelling voor Groepshuisvesting vroege dracht

De afgelopen maand organiseerden Wageningen UR en VarkensNET vier Wroeten met-sessies over Groepshuisvesting vroege dracht. De bijeenkomsten konden rekenen op veel belangstelling, met in totaal 190 deelnemende varkenshouders en 50 erfbetreders. Er is de afgelopen jaren veel waardevolle informatie verzameld over de succes- en risicofactoren van groepshuisvesting vroege dracht. Deze kennis is gedeeld tijdens de bijeenkomsten, waar ook veel ruimte was voor vragen en de inbreng van eigen ervaringen.
 

afbeelding van Rosanne Otter-Waterink

Enquête: Verspreiding van kennis en ervaringen rond innovaties

Ondernemers die innoveren doen als eerste nieuwe kennis op, die ook voor collega’s van grote waarde kan zijn bij het toepassen van nieuwe ontwikkelingen. Maar hoe kan deze kennis zo goed mogelijk verspreid worden onder varkenshouders? Daarnaar doet Ninah van den Engel, derdejaars student aan de opleiding Dier en Veehouderij van de Hogeschool InHolland Delft, onderzoek in opdracht van LTO Nederland en NVV. Vul daarom nu deze enquête in.
 

afbeelding van Rosanne Otter-Waterink

"Alle deskundigheid samenvoegen"

PIT-magazine nummer 25 "Samen werken aan  gezonde varkens" is uit met Gerbert Oosterlaken, creatief varkenshouder in Beers, in de hoofdrol. 

Inventarisatie overlast knaagdieren

LTO Noord werkt in samenwerking met de Dierenbescherming aan een projectvoorstel om knaagdieroverlast te beperken door kennis te delen met veehouders over preventiemaatregelen en effectieve bestrijding met minimale inzet van middelen.

Door middel van een korte vragenlijst wordt geinventariseerd in welke mate veehouderijbedrijven overlast hebben van knaagdieren en hoe deze overlast ervaren wordt.

Vul hier de vragenlijst in om inzicht te geven in deze problematiek.

Kennissessie Dekmanagement

Insemineren optimaliseren
Hoe voer ik de zeugen optimaal rondom het insemineren, hoe ziet een optimaal ingerichte inseminatiestal eruit? Dat komt allemaal ter sprake in de Kennissessie Dekmanagement die VarkensNET, KPV en Varkens.nl gezamenlijk organiseren op 2 november a.s. op De Groene Campus, Scheepsboulevard 1 in Helmond.

afbeelding van Alfons vd Belt

Pagina's