Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Arbocatalogus Varkenshouderij

De arbocatalogus is een praktisch hulpmiddel bij het opzetten van een gezonde en veilige bedrijfsvoering. De arbocatalogus is geschreven voor iedereen die werkt in de agrarische en groene sector. Voor de meest voorkomende knelpunten en aandachtsgebieden in het werk hebben werknemers- en werkgeversorganisaties samen oplossingen en aanbevelingen voor u op een rij gezet.

afbeelding van Linda Janssen-Verriet

Brandpreventie

Het praktijknetwerk Brandveiligheid in de varkenshouderij wil graag in contact komen met varkenshouders die mee willen denken over dit onderwerp en zich bij het netwerk aan willen sluiten. Het netwerk wil werken aan een substantiële afname van de kans op brand en een daling van het aantal varkens dat jaarlijks door brand of de gevolgen daarvan om het leven komt. Hiervoor zoeken we naar praktische en betaalbare oplossingen binnen huisvestingssystemen.

Mysterieuze tepel- en uierbeschadigingen: Wie kan helpen?

Het praktijknetwerk Vitaal Uier heeft de beschikking over bijna 200 foto’s van zeugen en uiers met beschadigingen. Het netwerk wil graag de oorzaak van de beschadigingen achterhalen. Bijeenkomsten met een humane lactatiedeskundige en met professor Erik Gruys hebben tot waardevolle informatie geleid, maar gaven geen sluitende verklaring voor de problemen. Er is ontzettend veel bekend over de uiers bij runderen, héél weinig over de uiers bij zeugen. Ook is er weinig onderzoek gedaan op dit gebied.

Oproep

Een herhaalde oproep aan varkenshouders die willen meedenken over innovatieve vormen van hokverrijking. Er zijn nog plaatsen open, de bijeenkomst zal plaatsvinden te Wageningen, op:

-donderdagmiddag 24 juni, 14:30 tot 17:00, ofwel
-vrijdagmiddag 25 juni, zelfde tijd

Voor de deelnemers is een vergoeding beschikbaar.

aanmelden kan via clemens.driessen@wur.nl

zie verder

Opening EPP

 Op 26 mei vond de opening van het jaarlijkse European Pig Producers (EPP) congres plaats in Eindhoven. Het EPP bestond 20 jaar en het thema was “information, communication and celebration”.
Er kwamen diverse sprekers aan het woord en aan de sfeer was duidelijk te merken dat het EPP volop aan het netwerken is.
Namens VarkensNET heb ik kort aangegeven hoe wij omgaan met communicatie en informatie. De website als hulpmiddel voor communicatie en informatie uitwisseling, maar vooral het werken in netwerken is nieuw.

afbeelding van Alfons vd Belt

Netwerk Financieel risicobeheer varkenshouderij zoekt deelnemers

Het netwerk Financieel Risicobeheer varkenshouderij zoekt nog een vijftal varkenshouders die willen deelnemen. Het netwerk wil inzicht krijgen in de risico’s waar de moderne ondernemer in de varkenshouderij rekening mee moet houden.

afbeelding van Linda Janssen-Verriet

Onderzoek naar plateau gespeende biggen gestart

Met het stijgen van de kosten van bouwkavels en het aantal biggen per zeug per worp, is het van belang optimaal om te gaan met de beschikbare ruimte die een stal biedt. Dat bracht varkenshouder Joost Leijten op het idee, samen met VarkensNET, een netwerk te starten om de perspectieven van het toepassen van een plateau bij gespeende biggen te verkennen. Vervolgens is Wageningen-UR Livestock Research in opdracht van LNV een onderzoek gestart naar het systeem.

afbeelding van Linda Janssen-Verriet

Minister Verburg neemt eindbrochure Varkansen in ontvangst

Dinsdag 6 april 2010 heeft minister Verburg van LNV de brochure van Varkansen in ontvangst genomen.

Fotoverslag Stof tot Nadenken

Fotoverslag Stof tot Nadenken

Het netwerk Stof tot nadenken is volop aan de slag om de mogelijke gevolgen van stof in de stal voor de gezondheid van de varkenshouder, zijn gezin en personeel onder de aandacht te brengen. Zo is een van de betrokken ondernemers, Erik Ordelman bezocht en geinterviewd door Pig Progress. Een fotoverslag van dit bezoek is hier te vinden.

afbeelding van Alfons vd Belt

Oproep netwerk 'Nederlands geproduceerd op de kaart!'

Een burger ziet door de bomen het bos niet meer. Het aanbod van vlees in de supermarkten is groot en de burger kiest daarbij vaak op basis van prijs. En dat terwijl er ook volop discussies zijn over vermindering van CO2 uitstoot, veilig voedsel, etc. Tijd om als producent in Nederland te laten zien wat we in huis hebben!

afbeelding van Linda Janssen-Verriet

Pagina's