Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Mogelijkmakersnetwerken Het Nieuwe Veehouden halen het net op

Innovatieve veehouders besteden veel tijd en energie om hun nieuwe duurzame veehouderijconcept te realiseren. Maar hoe innovatiever de plannen, hoe moeilijker het is om tot realisatie te komen. Het Nieuwe Veehouden Realisatietrajecten werkte met individuele mogelijkmakers aan individuele ondernemersplannen. Daarbij kwamen structurele knelpunten in het systeem rond de veehouderij naar voren.

Nieuwsbrief VIC Sterksel juli 2015

Onze samenwerkingspartner Varkens Innovatiecentrum Sterksel heeft deze maand weer een nieuwsbrief uitgebracht. In deze nieuwsbrief vindt u onder andere informatie over de volgende onderwerpen:
- 2.5 jaar PRRS-vrij (ondanks 10.000 bezoekers per jaar!)
- Gezocht: Boerenideeën voor toepassing vloervoedering in bestaand kraamhok
- Lancering studieclub programma voor varkenshouders seizoen 2015-2016
- Emissie-arm bouwen: kansen en uitdagingen
- Inzicht in kostprijs met biggenprijzenschema
- Boerenadvies: gekleurde zeugenkaarten voor meer overzicht

Programma Kennissessies 2015-2016

Vanaf komend najaar vinden varkenshouders via Varkens.nl een centraal aanbod van kennissessies. De bedoeling is dat varkenshouders, bedrijfsleiders en medewerkers op die manier op één plek terecht kunnen voor kennis en verdieping. Initiatiefnemers VarkensNET, Stichting KPV en Varkens.nl hebben op basis van de wensen en vragen uit de markt een programma opgesteld voor het seizoen 2015-2016.
Bekijk hier het programma. Exacte data en locaties volgen later.

Kostprijs big en vlees veel hoger dan marktprijs

De kosten op varkensbedrijven liggen beduidend hoger dan er door de markt betaald wordt. Het verschil tussen kostprijs en opbrengstprijs is momenteel wel 30%. Dit blijkt uit het nieuwe Biggenprijzenschema dat begin juli is uitgegeven door VIC Sterksel, onderdeel van Wageningen UR Livestock Research.
 

afbeelding van Anita Hoofs

Niet alle risico's zijn af te dekken

PIT-magazine nummer 20 "Risico's lastig te tackelen" is uit met Björn Roes, welstandsboer in Groenlo, in de hoofdrol. 
Bij de bouw van de Welstandstal nam Bjorn Roes een risico. Op basis van de informatie die hij had en de eerste ervaringen in een proefafdeling leek dat een redelijk beperkt risico. Nu na ruim twee jaar ervaring blijkt de praktijk toch wat weerbarstiger te zijn. De oppervlakte dichte vloer is toch te groot. Dit nadeel is niet zomaar terug te draaien.

Laatste kans: Zeugen houden 3.0: fictie?

Aanstaande dinsdag 14 juli vindt de PIT-sessie 'Zeugen houden 3.0: fictie of werkelijkheid' plaats bij Team Gerbert in Beers. De uitgangspunten van Gerbert: als je uitgaat van optimaal welzijn en een goede gezondheid volgt het resultaat. En de stal moet bijdragen aan een mooie en prettige omgeving! Tijdens het interessante programma komen ook de adviseurs van Gerbert aan het woord: Bart Hooijer van Vereijken Hooijer, Wouter Bergstein van Agrifirm Feed en Victor Geurts van MSD.
 

Het gebit van een varken

Hoe ontwikkelt het gebit van een varken zich? Het melkgebit van een varken bestaat uit 28 tanden en het blijvend gebit uit 44 tanden. Op een leeftijd van circa 22 maanden is het "volwassen" gebit compleet. Varkens hebben vier soorten tanden.

afbeelding van Anita Hoofs

Vooruit dankzij broeikassessie

19 en 20 juni organiseerde VarkensNET samen met Agri Meets Design Broeikassessies ‘Jongeren in de Rally’. Beide dagen één sessie met een specifiek thema. Dag 1 ‘Dierenwelzijn in een vorm die bij je past’ en dag 2 ‘Meerdere wegen naar gezonde dieren’. Tijdens de sessies stond het verder helpen van vragen van ‘young potentials’ (studenten of jonge varkenshouders) centraal.

afbeelding van Rosanne Otter-Waterink

Strikt en slim werken effectief

PIT-magazine nummer 19 is uit, dit keer weer met Gerbert Oosterlaken, creatief varkenshouder in Beers, in de hoofdrol. 
Een gezonde varkensstapel is dé belangrijkste pijler onder het bedrijf van Gerbert Oosterlaken. Dat bereikt hij dankzij de hardware, zoals indeling van de stallen, kraamopfokhokken en Pro Dromi-kraamhokken. Maar ook de software, zoals strikte werkwijzen rondom hygiëne dragen daar aan bij.

Vloervoederingsplaat, ontwikkel mee!

Team VIC Sterksel zoekt varkenshouders die interesse hebben in het doorontwikkelen van een vloervoederingsplaat voor zeug en big in kraamhokken met een volledige roostervloer. Vloervoedering is één van de mogelijkheden om de kans te vergroten dat biggen leren vreten in de zoogperiode. Zeug en biggen kunnen dan gelijktijdig eten. Kopieergedrag van de moeder en zien eten doet eten is dan het motto. Daarnaast geldt dat "wat moeders eet (geur) is veilig, dat mag ik dus ook eten". Dit geldt ook voor het leren drinken van water uit een drinkbakje.
 

afbeelding van Anita Hoofs

Pagina's