Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Nieuwsbrief VIC Sterksel

Onze samenwerkingspartner Varkens Innovatiecentrum Sterksel heeft weer een nieuwsbrief uitgebracht. In deze nieuwsbrief onder andere informatie over het onderzoek naar de voeding van lacterende zeugen en de Open Innovatiedagen op 19 en 20 juni.

Ook vindt u in deze nieuwsbrief de interessante nieuwe rubriek 'boerenadvies' waar VIC Sterksel praktijkadvies geeft over het aantal efficiënte eet- en drinkplaatsen bij biggen en vleesvarkens. Klik hier voor de nieuwsbrief.

 

afbeelding van Rosanne Otter-Waterink

Open Innovatiedagen 2015

Na het succes van voorgaande jaren vindt op 19 en 20 juni 2015 alweer de derde editie van de Open Innovatie Dagen plaats op Varkens Innovatie Centrum Sterksel. VIC Sterksel organiseert de Open Innovatie Dagen wederom samen met het Partnership 'Innovators van de varkenshouderij en varkensvleesketen'. Alle bedrijven en instanties in dit partnership werken op en om VIC Sterksel aan innovaties voor varkenshouders, met de ambitie de leidende positie van de Nederlandse varkenshouderij in de wereld te bestendigen. VarkensNET ontbreekt dus zeker ook niet op deze dag.
 

afbeelding van Rosanne Otter-Waterink

Nieuwsbrief Kennismaker Varkens

De Kennismaker is een afstudeeropdracht van HAS Hogeschool in samenwerking met VIC Sterksel en heeft als doel een goede samenwerking te creëren tussen het onderwijs, het onderzoek, het bedrijfsleven, de primaire ondernemers en de maatschappij binnen de varkenshouderij. Bart Hagens is op dit moment de Kennismaker Varkens.
In de april-nieuwsbrief van De Kennismaker komen de volgende onderwerpen aan bod:

afbeelding van Rosanne Otter-Waterink

Innovatie als marketingtool

PIT-magazine nummer 15 is uit, dit keer met Erik Stegink, enthousiaste varkenshouder in Bathmen, in de hoofdrol. Bij innovatie wordt vaak als eerste gedacht aan technische maatregelen in de stal. Ook op het bedrijf van Erik Stegink geven die voordelen voor het management en de gezondheid en welzijn van de varkens. Toch gaan de voordelen op het bedrijf van Erik verder dan dat. "De innovaties dragen ook bij aan een positieve uitstraling van ons bedrijf", vertelt de varkenshouder. Dat is belangrijk om 'zachte' redenen als maatschappelijk draagvlak.

20 mei studiedag voor docenten varkenshouderij

Op woensdag 20 mei a.s. organiseert Groen Kennisnet samen met VarkensNET en het meetingpoint varkenshouderij van het CIV  Agri&Food, een studiedag voor de docenten varkenshouderij.
We proberen elk jaar een actueel thema op een inspirerende locatie te behandelen.
Daarnaast is het natuurlijk voor een ieder een fantastische gelegenheid om ideeën uit te wisselen met docenten varkenshouderij van andere onderwijsinstituten.
 

afbeelding van Alfons vd Belt

"Optimale bedrijfshygiëne kan op praktische wijze"

PIT-magazine nummer 14 is uit, dit keer met John van Paassen, trotse varkenshouder in Deurne, in de hoofdrol.

Wroeten met VarkensNET: Slim met energie

Energie is een aanzienlijke kostenpost. Hoe kunt u hierop besparen? De “Wroeten met VarkensNET: Slim met energie” biedt u actuele informatie, een overzicht van oplossingsrichtingen en praktische handvatten.

Verdiep en verplaats je in de big en zijn omgeving

Samen met De Heus Voeders organiseerde VarkensNET een praktische bijeenkomst over biggenopfok. Op 30 maart werden de deelnemers ontvangen bij de Radstake in Varsseveld. Op het programma stond een aantal inleidingen met verschillende invalshoeken over biggenopfok: resultaten uit het onderzoek, voeding van een big, klimaat en gezondheid.
 

College Tour met vier zuidelijke PIT-boeren

Vier van de zeven varkenshouders van het project Pigs Innovation Tour hebben deelgenomen aan een College Tour. Op 27 maart waren de vier PIT-boeren uit Zuid-Nederland te gast bij de Groene Campus in Helmond om hun visie op de varkenssector te ventileren. Mark van Dijk, Gerbert Oosterlaken, John van Paassen en Ad Romme kregen een spervuur van vragen voorgelegd van ruim veertig MBO-studenten van Helicon opleidingen.
Lees verder op de website van Varkens

VIC Sterksel benieuwd naar uw mening!

Onze samenwerkingspartner Varkens Innovatiecentrum Sterksel ontvangt jaarlijks circa 10.000 bezoekers. Om er voor te zorgen dat zij de sector nu en in de toekomst nog beter van dienst kan zijn, is een klein marktonderzoek uitgezet. VIC Sterksel hoort daarbij ook graag uw mening. Maak daarbij kans op mooie prijzen!
 
U kunt de volgende prijzen winnen bij het invullen van de enquête:  

afbeelding van Rosanne Otter-Waterink

Pagina's