Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Artikelen van WUR bibliotheek varkenshouderij

Bio-beurs 2016: Nieske Neimeijer, bio-varkensboerin

De deuren van de vleesvarkensstallen zijn vrolijk roze geverfd en in de hokken ligt een dikke laag stro. Welkom op het varkensbedrijf van Nieske Neimeijer. Drie jaar geleden nam ze, samen met haar man Jeroen, het bedrijf over van haar schoonouders. Het toenmalige reguliere varkensbedrijf was te klein om rendabel te zijn. Nieske: “We moesten dus toegevoegde waarde creëren, maar wilden dat niet zoeken in grotere aantallen varkens.” Het jonge stel koos voor de meerwaarde van biologisch boeren. En dat bevalt goed.

Van gangbare zeugen naar biologische vleesvarkens

Cor Rijneveld schakelde over van gangbare zeugen naar biologische vleesvarkens. De varkenshouder in het Utrechtse Linschoten organiseerde een open dag. Rijneveld houdt 65 melkkoeien en 270 biologische vleesvarkens in Linschoten. „In 2011 hebben we ons georiënteerd op de toekomst van de varkenstak. In eerste instantie wilde ik uitbreiden naar 300 zeugen, maar daar had ik geen goed gevoel bij." De Utrechter besloot om over te schakelen naar biologisch.

Onderzoek Raalte : gezondheid biologische biggen : een beetje verwennen die biggen, want dan doen ze het beter

Biologisch opgefokte gelten zijn socialer en spenen meer en zwaardere biggen dan gangbaar opgefokte gelten. Biggen die al in de zoogperiode een stukje weide krijgen als uitloop hebben na het spenen sneller diarree, maar doen het tot 25 kg beter dan biggen zonder weidegang. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de allerlaatste proef van 50 jaar onderzoek op het varkensproefbedrijf in Raalte.

LPS challenge in jonge biggen : VDI-12: effect voerinterventie op biggen

biggen - maatregel op voedingsgebied - adequate immuniteit - diergezondheid - lipopolysacchariden - varkenshouderij - dierhouderij - immunologie

Beantwoording vragen over de stalkeuring

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Lodders (VVD) over stalkeuring (ingezonden 15 december 2016).

Eerste ervaringen met intradermale toediening

Varkenshouders die hun toekomst willen verzekeren, moeten investeren in efficiëntie om het financiële plaatje positief te houden. Bovendien heeft ook de publieke opinie steeds meer invloed op de sector. Deze hecht belang aan een verantwoord antibioticagebruik, dierenwelzijn en voedselveiligheid. In dit kader zijn nieuwe en betere manieren van toediening een groeiend onderzoeksveld. Zo vindt naaldloze intradermale (ID) vaccinatie langzaam maar zeker zijn intrede in de Belgische varkenshouderij.

Omschakeling groepshuisvesting drachtige zeugen

Sinds 2013 mogen zeugen niet meer in individuele hokken zitten als ze meer dan 4 weken drachtig zijn. ILVO, UGent en het departement Landbouw en Visserij peilden in een enquête naar de gevolgen van die omschakeling naar groepshuisvesting binnen de varkenshouderij.

Stalkimaatparameters monitoren bij vleesvarkens

In dit artikel belichten we de voorlopige resultaten van het Europese project Prohealth, waarin onder meer wordt gecheckt in welke mate een combinatie van verschillende klimaatparameters in de stal invloed kan hebben op de diergezondheid.

Vergelijk je bedrijfsresultaten ook 'gesloten'

Traditioneel worden de resultaten op ‘gesloten’ varkensbedrijven in bedrijfseconomische boekhoudingen gesplitst in gescheiden resultaten voor de zeugen- en vleesvarkenshouderij. Toch staan de financiële resultaten van zeugen en vleesvarkens natuurlijk ook in verband tot elkaar. Een ‘samengeteld’ resultaat van beide levert dan ook vaak bijkomend inzicht op.

Cashflowbarometer intensive veehouderij

De barometer intensieve veehouderij op basis van cashflows geeft een zicht op de actuele rentabiliteit in de Vlaamse veehouderij en blikt terug op de voorbije jaren. Zowel de varkens,- melkvee- als de pluimveehouderij komen aan bod.

Pagina's