Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Artikelen van WUR bibliotheek varkenshouderij

Onderzoek Raalte : gezondheid biologische biggen : een beetje verwennen die biggen, want dan doen ze het beter

Biologisch opgefokte gelten zijn socialer en spenen meer en zwaardere biggen dan gangbaar opgefokte gelten. Biggen die al in de zoogperiode een stukje weide krijgen als uitloop hebben na het spenen sneller diarree, maar doen het tot 25 kg beter dan biggen zonder weidegang. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de allerlaatste proef van 50 jaar onderzoek op het varkensproefbedrijf in Raalte.

LPS challenge in jonge biggen : VDI-12: effect voerinterventie op biggen

biggen - maatregel op voedingsgebied - adequate immuniteit - diergezondheid - lipopolysacchariden - varkenshouderij - dierhouderij - immunologie

Beantwoording vragen over de stalkeuring

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Lodders (VVD) over stalkeuring (ingezonden 15 december 2016).

Eerste ervaringen met intradermale toediening

Varkenshouders die hun toekomst willen verzekeren, moeten investeren in efficiëntie om het financiële plaatje positief te houden. Bovendien heeft ook de publieke opinie steeds meer invloed op de sector. Deze hecht belang aan een verantwoord antibioticagebruik, dierenwelzijn en voedselveiligheid. In dit kader zijn nieuwe en betere manieren van toediening een groeiend onderzoeksveld. Zo vindt naaldloze intradermale (ID) vaccinatie langzaam maar zeker zijn intrede in de Belgische varkenshouderij.

Omschakeling groepshuisvesting drachtige zeugen

Sinds 2013 mogen zeugen niet meer in individuele hokken zitten als ze meer dan 4 weken drachtig zijn. ILVO, UGent en het departement Landbouw en Visserij peilden in een enquête naar de gevolgen van die omschakeling naar groepshuisvesting binnen de varkenshouderij.

Stalkimaatparameters monitoren bij vleesvarkens

In dit artikel belichten we de voorlopige resultaten van het Europese project Prohealth, waarin onder meer wordt gecheckt in welke mate een combinatie van verschillende klimaatparameters in de stal invloed kan hebben op de diergezondheid.

Vergelijk je bedrijfsresultaten ook 'gesloten'

Traditioneel worden de resultaten op ‘gesloten’ varkensbedrijven in bedrijfseconomische boekhoudingen gesplitst in gescheiden resultaten voor de zeugen- en vleesvarkenshouderij. Toch staan de financiële resultaten van zeugen en vleesvarkens natuurlijk ook in verband tot elkaar. Een ‘samengeteld’ resultaat van beide levert dan ook vaak bijkomend inzicht op.

Cashflowbarometer intensive veehouderij

De barometer intensieve veehouderij op basis van cashflows geeft een zicht op de actuele rentabiliteit in de Vlaamse veehouderij en blikt terug op de voorbije jaren. Zowel de varkens,- melkvee- als de pluimveehouderij komen aan bod.

Afdrukplaatjes brengen verbeterpunten in kaart

Het grondig reinigen en ontsmetten van een stal draagt bij tot de preventie van de insleep en versleping van ziektekiemen op een varkensbedrijf. Elke varkenshouder is zich hiervan bewust, maar er is nog ruimte voor verbetering.

Vormt probiotisch reinigen een alternatief

Bacteriën kunnen resistentie ontwikkelen tegen ontsmettingsmiddelen. Een mogelijk alternatief is het reinigen met behulp van probiotische reinigingsproducten. Volgens fabrikanten zouden deze reinigingsmiddelen de hygiëne verbeteren, het medicatiegebruik doen dalen en de dierprestaties kunnen bevorderen. Maar is dit wel zo?

Pagina's