Inhoud  -  6 mei 2015

Open Innovatie Dagen 2015
Studiedag voor docenten varkenshouderij
Geld tellen doe je zelf
Biestmanagement op 26 mei in Barneveld
Verdiep en verplaats je in de big en zijn omgeving
Agenda

   Open Innovatie Dagen 2015

Na het succes van voorgaande jaren vindt op 19 en 20 juni 2015 alweer de derde editie van de Open Innovatie Dagen plaats op Varkens Innovatiecentrum Sterksel. VIC Sterksel organiseert de Open Innovatie Dagen wederom samen met het Partnership 'Innovators van de varkenshouderij en varkensvleesketen'. Alle bedrijven en instanties in dit partnership werken op en om VIC Sterksel aan innovaties voor varkenshouders, met de ambitie de leidende positie van de Nederlandse varkenshouderij in de wereld te bestendigen. VarkensNET ontbreekt dus zeker ook niet op deze dag.


Lees verder
   Studiedag voor docenten varkenshouderij

Op woensdag 20 mei organiseert VarkensNET samen met GroenkennisNET en het meetingpoint varkenshouderij van het CIV Agri&Food een studiedag voor docenten varkenshouderij. Er is een inspirerend programma in elkaar gezet met actuele thema’s. Daarnaast biedt deze dag voor docenten een fantastische gelegenheid om ideeën uit te wisselen met docenten varkenshouderij van andere onderwijsinstituten. De studiedag vindt dit jaar plaats op Universiteit Utrecht. Lees verder voor het programma!


Lees verder
   Geld tellen doe je zelf

Op donderdag 21 mei organiseert Pigs Innovations Tour 2014/2015 de PIT-sessie 'Geld tellen doe je zelf'. Varkenshouder John van Paassen vertelt hoe hij zijn administratie op een eenvoudige manier bijhoudt in een managementsysteem. Met behulp van dit systeem en een zelfgemaakte liquiditeitsprognose in Excel heeft John actueel inzicht in de geldstromen en kan hij op basis van deze cijfers toekomstgericht besluiten nemen. Bijsturen doe je immers op feiten en niet alleen op gevoel.


Lees verder
   Biestmanagement op 26 mei in Barneveld

Op 26 mei organiseert VarkensNET de succesvolle Wroeten met VarkensNET-bijeenkomst over Biestmanagement in Barneveld. Al enkele jaren staat deze bijeenkomst op het programma en kent deze veel belangstelling. De bijeenkomst bestaat uit drie korte lezingen en drie praktische workshops waar deelnemers veel van hun eigen vragen en dilemma's in kunnen brengen. Eerdere enthousiaste reacties op de bijeenkomst: "een aanrader", "verwachtingen waargemaakt" en "veel praktische tips".


Lees verder
   Verdiep en verplaats je in de big en zijn omgeving

Samen met De Heus Voeders organiseerde VarkensNET op 30 maart een praktische bijeenkomst over biggenopfok. Op het programma stond een aantal inleidingen met verschillende invalshoeken over biggenopfok: resultaten uit het onderzoek, voeding van een big, klimaat en gezondheid. Presentaties, filmpjes en bevindingen van deze bijeenkomst staan nu online.


Lees verder
   Agenda 
  Nieuwsbrief Kennismaker Varkens  
     
 

Boer2Burger Seminar, Summerschool, vacatures, stageopdrachten... de nieuwsbrief van de Kennismaker Varkens Bart Hagens staat vol nieuws!
 
     
   Lees verder  
     
 
  VIC Sterksel (on)misbaar  
     
 

Het is een actuele discussie: is VIC Sterksel als innovatiecentrum onmisbaar voor de sector? Lees verder en stem! Daar vindt u ook de uitkomst van de vorige stelling waaruit blijkt dat de meningen over minder antibiotica in de sector erg verschillen.
 
     
   Lees verder  
     
 
  Innovatie als marketingtool  
     
 

PIT-magazine nummer 15 is uit met in de hoofdrol Erik Stegink, enthousiaste varkenshouder in Bathmen. “Onze innovaties dragen bij aan een positieve uitstraling van ons bedrijf.” Dat is belangrijk om 'zachte' redenen als maatschappelijk draagvlak, maar het heeft ook een duidelijk commercieel belang.
 
     
   Lees verder  
     
Secretariaat VarkensNet - Postbus 40 - 6700 AA Wageningen - Tel. 088 888 66 77 - Fax 088 888 66 70
Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief