Inhoud  -  11 november 2015

Enquête: Verspreiding van kennis en ervaringen rond innovaties
Kennissessie Biggenopfok
Dekmanagement, eerste bijeenkomst nieuwe samenwerking
Veel belangstelling voor Groepshuisvesting vroege dracht
Heeft u last van knaagdieren?
"Alle deskundigheid samenvoegen"
Agenda

   Enquête: Verspreiding van kennis en ervaringen rond innovaties

Innoverende ondernemers doen als eerste nieuwe kennis op, die ook voor collega’s van grote waarde kan zijn bij het toepassen van nieuwe ontwikkelingen. Maar hoe is deze kennis zo goed mogelijk te verspreiden onder varkenshouders? Daarnaar doet Ninah van den Engel, derdejaars student aan de opleiding Dier en Veehouderij van de Hogeschool InHolland Delft, onderzoek in opdracht van LTO Nederland en NVV. Vul daarom nu deze enquête in.


   Kennissessie Biggenopfok

Hoe produceer ik goede kwaliteitsbiggen die goede vleesvarkens worden? Voldoet mijn bedrijf wat betreft randvoorwaarden? Welke voerstrategie heb ik daarvoor nodig? En welke vaccinaties? Tijdens de Kennissessie Biggenopfok die VarkensNET, KPV en Varkens.nl gezamenlijk organiseren op 7 december bij MSD in Boxmeer komt dit allemaal ter sprake.


Lees verder
   Dekmanagement, eerste bijeenkomst nieuwe samenwerking

Varkens.nl, stichting KPV en VarkensNET hebben op 2 november de eerste gezamenlijke kennissessie georganiseerd met als onderwerp dekmanagement. De bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door bijdrages van Fransen Gerrits en Topigs Norsvin. Er kwamen ruim 40 deelnemers naar de bijeenkomst die na afloop unaniem enthousiast waren. Iedereen gaf aan tevreden naar huis te gaan.


Lees verder
   Veel belangstelling voor Groepshuisvesting vroege dracht

De afgelopen maand organiseerden Wageningen UR en VarkensNET vier Wroeten met-sessies over Groepshuisvesting vroege dracht. De bijeenkomsten konden rekenen op veel belangstelling, met in totaal 190 deelnemende varkenshouders en 50 erfbetreders. Er is de afgelopen jaren veel waardevolle informatie verzameld over de succes- en risicofactoren van groepshuisvesting vroege dracht. Deze kennis is gedeeld tijdens de bijeenkomsten, waar ook veel ruimte was voor vragen en de inbreng van eigen ervaringen.


Lees verder
   Heeft u last van knaagdieren?

LTO Noord werkt samen met de Dierenbescherming aan een projectvoorstel om knaagdieroverlast te beperken door kennis te delen met veehouders over preventiemaatregelen en effectieve bestrijding met minimale inzet van middelen.
Door middel van een korte vragenlijst wordt geïnventariseerd in welke mate veehouderijbedrijven overlast hebben van knaagdieren en hoe deze overlast ervaren wordt. Vul nu de vragenlijst in om inzicht te geven in deze problematiek.


   "Alle deskundigheid samenvoegen"

PIT-magazine nummer 25 ‘Samen werken aan gezonde varkens’ is uit. Hierin Gerbert Oosterlaken, creatief varkenshouder in Beers, in de hoofdrol. Gezond samen werken of samen werken aan gezondheid. Beide zijn op het bedrijf van Gerbert van toepassing. "We hebben een andere manier van werken dan de meeste bedrijven. Gerbert betrekt alle mensen die op het bedrijf werken en advies geven nauw bij het reilen en zeilen. Dat is volgens hem onontbeerlijk om stappen vooruit te zetten.


Lees verder
   Agenda 
  Nieuwsbrief Kennismaker  
     
 

Kim Geurts, de Kennismaker Varken, heeft een nieuwsbrief uitgebracht. In deze nieuwsbrief onder andere vacatures en stageopdrachten, nieuwtjes uit de sector en de agenda varkenshouderij.
 
     
   Lees verder  
     
 
  Video van de maand  
     
 

Voor de Open Innovatiedagen 2015 is het filmpje ‘Digitalisering varkenshouderij: Just do it!’ ontwikkeld. Dit filmpje is nu ‘video van de maand’ op VarkensNET.
 
     
   Lees verder  
     
 
  PIT ook in 2016?  
     
 

Pigs Innovation Tour 2014/2015 loopt bijna ten einde. VarkensNET wil weten of u graag een vervolg ziet van PIT in 2016. Geef nu uw mening! Lees verder en vind ook de uitslag van de vorige stelling ‘Ik meld me aan voor de kennissessies uit het nieuwe Programma 2015/2016’.
 
     
   Lees verder  
     
Secretariaat VarkensNet - Postbus 40 - 6700 AA Wageningen - Tel. 088 888 66 77 - Fax 088 888 66 70
Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief